Jogszabályok

Mindenkinek aki Németország területén él (tehát a német állampolgároknak is) kötelező 1 héten belül bejelentenie lakcímváltozását. A bejelentést egy erre a célra készített nyomtatványon a területi Meldeamt-ban kell megtenni. A bejelentés ingyenes, útlevél és a bérleti szerződés másolata szükséges még hozzá. Ha minden rendben van akkor a kapott igazolást (Anmeldebestätigung) érdemes több példányban lemásolni mert a későbbiekben, mindenféle hivatalos ügyek intézésekor még szükség lesz rá de a tartózkodási engedély igénylésekor biztosan.

Irány Németország! A németországi magyar portál.

Több éve a kettős állampolgárság kérdése vita tárgyát képezi. Egyes vélemények szerint a kettős állampolgárság a xenofóbia csökkenésének eszköze lehetne. A lakosság többsége kedvezően ítéli meg a kettős állampolgárság bevezetését a Németország területén élő és a honosítást óhajtó idegenek számára. Az 1913-as, állampolgárságra vonatkozó törvény szabályozza, bár Németország nem ismeri el a kettős állampolgárságot de kivételes esetekben megtartható egy másik állampolgárság is. Az alábbiakban ismertetjük a lehetséges módokat a német állampolgárság megszerzésére.


Örökbefogadás
Az állampolgárságra vonatkozó törvény szerint: "A német jognak megfelelően érvényes örökbefogadás, amelyet egy német örökbefogadó javára ítéltek meg, a német állampolgárság megszerzését jelenti a gyermek számára, aki az örökbefogadási kérelmezés időpontjában nem töltötte még be a 18. életévét. Az állampolgárság megszerzése az örökbefogadott leszármazottjaira is kiterjed."

Új állampolgárság megszerzése
A német jogrend szerint a német állampolgárság megszerzését az előző állampolgárságról való lemondástól teszik függővé.
Az idegenekre vonatkozó törvény szerint a honosítási procedúra leegyszerűsítését egyes kategóriákba tartozó emberek esetében, megszabja, hogy ezek le kell mondjanak vagy el kell, hogy veszítsék eredeti állampolgárságukat.
Ettől eltérően előírják még, hogy bizonyos körülmények között az eredeti állampolgárságot meg lehet őrizni, akkor, amikor az arról való lemondás lehetetlen vagy különösen nehéz (például amikor a lemondás lehetséges feltétele a katonai szolgálat teljesítése). Az állampolgárságra vonatkozó törvény nem rendeli kifejezetten alá egy idegen honosítását ennek a személynek az előző állampolgárságáról való lemondásához, de gyakorlatban az adminisztráció, mely elbírálási joggal rendelkezik, nem fogad el olyan honosítási kérelmeket, melyek kettős állampolgársághoz vezetnének, csak rendkívüli esetekben.

Házasság
Egy német állampolgár házastársa nem kapja meg automatikusan a német állampolgárságot, de különleges megszerzési eljárásban részesül. A német állampolgárok házastársának honosítására vonatkozóan előírják, hogy ezek "vagy elvesztik, vagy lemondanak az előző állampolgárságukról", a német állampolgárság megszerzésének pillanatában. Azok a németek, akik házasság révén automatikusan megszerzik házastársuk állampolgárságát, megőrzik német állampolgárságukat is. Azon rendelkezések ellenére, amelyek a kettős állampolgárságot hivatottak korlátozni, a gyakorlatban létezhetnek olyan esetek, ahol ez megjelenik. Ez elsősorban azoknak a gyermekeknek az esete, akik vegyes házasságban születnek, tekintettel arra, hogy a német állampolgárságot születés révén szerzi meg valaki, "ha a szülők egyike német állampolgárságú". Azonban egyetlen rendelkezés sem kötelez egy kettős állampolgársággal rendelkező német állampolgárt arra, hogy ezek egyikét válassza egy bizonyos kor elérésekor. Az állampolgárságra vonatkozó törvény egyetlen előírása arra a lehetőségre vonatkozik, hogy egy német állampolgár, aki kettős állampolgársággal rendelkezik, önként lemond a német állampolgárságról.

A német állampolgárság igénylésének feltételei
8 év jogszerű tartózkodás Németországban, biztos jövedelemforrás (kivételt képeznek természetesen a szociális juttatások), a német nyelv ismerete, álampolgári eskü és feladott eredeti állampolgárság.

Németországba a beutazáshoz érvényes személyigazolvány (bármelyik típusú), vagy érvényes útlevél szükséges. Javasolt, hogy az utazási okmány (a beutazás, illetve a tervezett kiutazás időpontjától számítva) még legalább 90 napig érvényes legyen. Ha gyermek nem a szüleivel vagy csak egyikkel utazik, javasoljuk, hogy a szülők, illetve az otthonmaradó szülő a kísérőnek adjon át, két tanú illetve közjegyző előtt aláírt írásbeli meghatalmazást amiben hozzájárulásukat adják a gyermek utazásához. 2004. május 1-jétől magyar állampolgárok számára teljesen megszűnt a vízumkötelezettség függetlenül attól, hogy mi az utazás célja és mennyi az időtartama.

Irány Németország! A németországi magyar portál.

Magyar állampolgároknak nincs szükségük tartózkodási engedélyre németországi tartózkodáshoz ám a kereső tevékenységet nem folytatókat és családtagjaikat azonban csak akkor illeti meg a tartózkodáshoz való jog, ha megfelelő egészségbiztosítással valamint megélhetésük fedezetével (jövedelem vagy lakással egyéb vagyonnal) rendelkeznek. Egyéni vállalkozóknak nem szükséges igazolniuk jövedelmüket! Családtagnak minősül a házastárs, a gyermek, az egyenes ági rokon, a házastárs egyenes ági rokona, akiknek az eltartásáról gondoskodik, továbbá az élettárs. Az idegenrendészeti hatóság (Ausländerbehörde), kérésre kiállít egy igazolást a szabad tartózkodás jogáról (Freizügigkeitsbescheinigung).

Irány Németország! A németországi magyar portál.

Tartózkodás NémetországbanBeutazási, tartózkodási feltételek és német állampolgárság


Uniós állampolgárok, három hónapig engedély nélkül tartózkodhatnak Németországban, a Schengen-i országok "határain" személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal is átutazhatnak de a német bürokrácia, különösen a bevándorlás terén támaszt követelményeket és kötelezettségeket elsősorban a hosszabb tartózkodási szándékkal érkezőkkel és az állampolgárságot igénylőkkel szemben. Az alábbi cikkekben, linkeken található oldalak és kapcsolódó fórum topikjaink segítenek, hogy tájékozott légy és elkerüld a jogi problémákat.

Kapcsolódó cikkekKapcsolódó cikkek

Beutazási feltételek Németországba

Tartózkodási feltételek Németországban

Lakcímbejelentés

Német állampolgárság megszerzése

Kapcsolódó cikkekKapcsolódó fórumbejegyzések


Személyi igazolvánnyal Németországban

Kitelepülés Németországba

Német állampolgárság előnyei

Kapcsolódó cikkekKapcsolódó hírek


Vízumbotrány Németországban

Egymillió új német állampolgár nyolc év alatt

Kapcsolódó cikkekKapcsolódó oldalak


Magyar Köztársaság Nagykövetsége - Berlin

Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma

Irány Németország! A németországi magyar portál.