Adatkezelési tájékoztató
Jelen ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az Ön személyes adatainak kezeléséről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól ad részletes tájékoztatást, elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és az adatkezelésre vonatkozó EU és magyar jogszabályoknak megfelelően.

Az adatkezelést a GDPR rendelkezésein túl a hatályos magyar jogszabályok is szabályozzák, így többek között:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.),
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.).
Az adatkezelő: Virág Tibor Coolgarrow, Enniscorthy Co. Wexford Ireland, mint az iranynemetorszag.com tulajdonosa (a továbbiakban: Irány Németország).

Az Irány Németország adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki. Elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató folyamatosan elérhető a https://iranynemetorszag.com/adatvedelem.html felületen.

A jogszabályi változások miatt szükség lehet az adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, erről minden esetben tájékoztatjuk Önt! Ha a változtatások az Ön hozzájárulását igénylik, szükség esetén az Irány Németország újra kéri hozzájárulását az adatkezeléshez.

REGISZTRÁCIÓ
A regisztrációval az Irány Németország egyes funkciói és szolgáltatásai érhetőek el, mint fórum, társkereső és apróhidretés.

A regisztráció önkéntes és az Ön hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérheti az Irány Németország által a regisztráció során megadott személyes adatait törlését. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján (hozzájárulás) alapul.

A regisztráció során a regisztrációs űrlapon megadott személyes adatait visszavonásig kezeljük. A regisztráció során a név, e-mail cím, és a facebook fiók használata esetén, az Ön hozzájárulásával átvett e-mail cím és név, és közösségi profil azonosító, mint személyes adatok kerülnek felvételre.

A regisztráció törlését és egyben adatkezelés során felvett személyes adatok törlését a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kezdeményezheti. A fiók törlését követően véleményeit, kérdéseit, hozzászólásait anonim módon tesszük közzé. A törlést az Irány Németország haladéktalanul teljesíti.

HÍRLEVÉL CÉLÚ ADATKEZELÉS
Az Irány Németország alkalmanként hírlevélben értesíti újdonságairól és az oldalon elérhető változásokról a hírlevélre feliratkozott felhasználókat. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet.

A hírlevélre való feliratkozás és így az Irány Németország adatkezeléséhez való hozzájárulás önkéntes és az Ön hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hírlevél alján található leiratkozó link használatával. Az Irány Németország hírlevél célú adatkezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján (hozzájárulás) alapul. A hírlevél célú adatkezelés során felvett személyes adatokat az Irány Németország visszavonásig kezeli. A hírlevél küldése érdekében az Irány Németország az Ön e-mail címét, és nevét, mint személyes adatokat kezeli. A nevének kezelését a Grt. 6. §-a írja elő.

ANALITIKAI CÉLÚ ADATOK KEZELÉSE
Az Irány Németország látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatók végzik (Google Analytics).
A külső szolgáltatók részére az Irány Németország személyes adatot nem továbbít, és olyan, a külső szolgáltatók által biztosított beállításokat használ, amelyek az érintett IP címét anonimizált formában rögzíti.

IP CÍMEK KEZELÉSE
Mint a legtöbb weboldal, információ biztonsági érdekből az Irány Németország is használ naplóbejegyzéseket. A naplóbejegyzésekben található adatok tartalmazzák az internet protokoll címet (IP cím), mint személyes adatot. A személyes adaton kívül a naplófile-ok tartalmazzák még a látogató által használt böngésző típusát, dátum/ idő bélyegzőt, hivatkozó és kilépő oldalak címét. Az Irány Németország látogatóinak/felhasználóinak IP címét az Irány Németország a GDPR által is elismert információ biztonsági érdekből, átkattintások ellenőrzésére (visszaélések kivédése, csalásfigyelés), a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján, az átkattintástól számított, az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeli. Ez az adatkezelés kiterjed arra is, hogy a biztonsági érdekből kezelt IP címeket hálózatbiztonsági okokból az IP címet kiosztó szervezettel (hosting service providerrel) megosszuk, valamint internetes robotok kiszűrése érdekében a Google Ireland Limited részére továbbítsuk, aki az IP címeket a https://policies.google.com/privacy és a https://policies.google.com/terms feltételek szerint kezeli.

SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HATÓSÁGOKNAK
Hatósági, bírósági megkeresés esetén, ha a hatóság, bíróság pontosan megjelölte az adattovábbítás jogszabályi alapját, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján adjuk át az Irány Németország-nál tárolt és a hatóság, bíróság által megjelölt személyes adatát. Hatóság, bíróság részére - amennyiben az adatkérés pontos célja és az adatok köre megjelölésre került - személyes adatot az Irány Németország csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Hatósági, bírósági adatszolgáltatás előtt az Irány Németország minden esetben meggyőződik, hogy annak minden feltétele adott-e, és ha igen, úgy a kérésnek eleget tesz.

ADATOK BIZTONSÁGA
A személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket az Irány Németország úgy választja meg és üzemelteti, hogy az:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az Irány Németország olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok biztonságának védelméről, amely a személyes adatok tárolásával kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt és az adatkezelés során megőrzi

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Az Irány Németország informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az Irány Németország a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Adatvédelmi incidens esetén az Irány Németország – az adatvédelmi tisztviselő (DPO) javaslatainak figyelembe vétele mellett – minden GDPR által előírt intézkedést megtesz, a Felhasználóval együttműködik és kijelenti, hogy az adatvédelmi incidensek kezelésére megfelelő szabályzattal rendelkezik.

JOGORVOSLATOK
Bármikor kapcsolatba léphet az adatvédelmi tisztségviselővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:

Joga van az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk),
Joga van a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk)
Joga van személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz ha, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk)
Joga van kérni az adatkezelés korlátozását (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),
Joga van az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk)
Joga van a hozzájárulásán alapuló adatkezelésnél a hozzájárulásának bármikori visszavonására. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.).
Joga van a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)
Ön továbbá az Irány Németország adatkezelése miatt jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani.

"COOKIE" KEZELÉS (kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adat-fájlok)
Az Irány Németország "cookie"-kat használ hogy látogatói választásait tárolja, pl. a látogató mely oldalakat nyitotta meg vagy töltötte le, illetve, hogy a látogató böngészőjéhez és egyéb a böngésző által küldött információhoz szabja az Irány Németország oldal megjelenítését. Az oldal használatával a látogató elfogadja, hogy számítógépén az Irány Németország cookie-t helyezzen el. Az Irány Németország az alábbi típusú cookie-kat használ:

Session (munkamenet) cookie:
Ez a cookie kizárólag az Ön látogatásának időtartamára jön létre, és a látogatás után automatikusan törlődik. Ez a cookie személyes adatot nem tartalmaz. A session cookie elhelyezésével biztosítja az Irány Németország, hogy az iranynemetorszag.com oldal használata felhasználóbarátabb és biztonságosabb legyen. A session cookie érvényességi ideje legkésőbb a művelet lezárásakor lejár (átmeneti, néhány óra élettartamú).

Unique user ID cookie
E cookie célja, hogy minden látogatása alkalmával az Irány Németország az Ön számára leginkább releváns információkat mutassa meg. A unique user ID cookie személyes adatot nem tartalmaz, az egyes felhasználói aktivitásokat, beállításokat tárolja. A unique user ID cookie érvényességi ideje a látogatástól számított 1 hónap.

Külső szervezetek által telepített cookie
Cookie-kat az Irány Németország hirdetést kiszolgáló partnerei is használnak. A partnerek által üzemeltetett szerverek iranynemetorszag.com látogatása során cookie-t közvetlenül a látogató böngészőjében tárolják le. Ezek a cookie-k személyes adatokat nem tartalmaznak.

Az Irány Németország Facebook-képpont kódot használ. A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével az iranynemetorszag.com látogatása során jelentés készül a konverziókról, célközönségeket állíthatunk össze, és részletes elemzési adatokat kapunk azokról a látogatókról, akik az iranynemetorszag.com oldalt böngészték. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy a Facebook hirdetőcsatornáin relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg. A Facebook-képpont használata során személyes adatok kezelésére, felvételére nem kerül sor az Irány Németország által. A Facebook számára a Facebook-képpont (Pixel) használata során nem adunk át azonosításra alkalmas adatot, ha azonban az iranynemetorszag.com böngészése közben a Facebook egyéb szolgáltatásaiba be van jelentkezve, a Facebook mint adatkezelő Önt azonosíthatja és rögzítheti tevékenységét oldalunkon. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Az Irány Németország Google remarketing eszközöket használ, mely alapján az iranynemetorszag.com böngészését követően a látogatók számára a Google egyéb webhelyeken való böngészéskor, az Irány Németország termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos egyedi tartalmak jelenhetnek meg (remarketing). A Google számára a remarketing eszközök használata során nem adunk át azonosításra alkalmas adatot, ha azonban az iranynemetorszag.com böngészése közben a Google egyéb szolgáltatásaiba be van jelentkezve, a Google mint adatkezelő Önt azonosíthatja és rögzítheti tevékenységét oldalunkon. A személyre szabott hirdetésekről bővebb információ itt érhető el: https://safety.google/privacy/ads-and-data/

Cookie-k tiltása
Ha szeretné letiltani az Irány Németország által elhelyezett cookie-kat, ezt megteheti egyéni böngésző beállításain keresztül. Részletesebb információt a cookie-k kezeléséről az adott böngésző honlapján találhat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével az iranynemetorszag.com oldal használata kényelmetlenebbé válhat a látogató számára.

Külső partnerek által telepített cookie-k tiltását egyes partnereinknél is elvégezheti:
https://www.rtbhouse.com/optout-page/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, vagy https://myaccount.google.com/data-and-personalization

Facebook-képpont esetén a hirdetés jobb felső sarkában az "X" vagy a lefelé mutató nyíl gombra kattintva válassza a Miért látom ezt? pontot, majd Beállítások menüpontban tudja letiltani a követést. További információ: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences_dialog_v2

A Google remarketing cookie-k tiltása itt végezhető el: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=hu