Aktiengesellschaft AG (Részvénytársaság)

A tőkeegyesítő társaságokra jellemző a korlátozott felelősség, a bejegyzési kötelezettség és az előírt tőkeminimum. Az AG létrehozásához minimálisan egy részvényes kell, az előírt tőkeminimum 50.000 euró, a legkisebb jegyezhető részvény 1 €. A részvénytársaság jogi személy, létrehozásához alapszabály és közjegyző szükséges. A részvénytársaság közgyűlés, igazgatóság és felügyelőbizottság is rendelkezik. Felelőssége a társaság vagyonáig terjed.

GmbH (Korlátolt Felelősségű Társaság)

Létrehozásához a német jog szerint egyetlen személy is elegendő. A társaságot fel kell vetetni a cégjegyzékbe. A minimális tőkeszükséglet 25.000 euró, a tagok felelőssége korlátozott. Két szerve (több is felállítható) a taggyulés, amely az AG közgyűlésével egyezik meg és az ügyvezetők (igazgatók).

A bevitt készpénz összegének vagy a vagyoni értéknek el kell érnie a 12.500 eurót. Ha a társaságot egy személy alapítja, a nem azonnal teljesített készpénz befektetésre vonatkozóan a Kft. részére biztosítékot kell nyújtania. Biztosíték például a készpénzfizető kezesség, a bankgarancia vagy egy kötelezettségvállalás.

A Kft. alapításának első lépése a társasági szerződés megkötése. A társasági szerződést Németországban közjegyzővel kell okiratba foglaltatni. Ha a társasági szerződést a közjegyző jóváhagyta, a Kft. az úgynevezett előtársaság „alapítás folyamatban” (XY GmbH i. G.) kiegészítéssel már folytathat üzleti tevékenységet. Ahhoz, hogy a Kft. cselekvőképessé váljon, közjegyzői hitelesítés mellett egy vagy több ügyvezetőt kell kinevezni. Az ügyvezetők kinevezése valamint visszahívása cégbejegyzési és bejelentési kötelezettségekkel jár. Jogilag a Kft. a Cégjegyzékbe történo bejegyzéssel (ex nunc) jön létre. A cégbejegyzéssel következik be a felelősség korlátozása is.

Egy eurós GmbH, az ún. UG

2008. november 1-jén hatályba lépett új szabályok értelmében jelentősen egyszerűsődtek a Kft. alapításának költségei. Az alapító társasági tagok ugyanis szabadon határozhatják meg a törzsbetét nagyságát, aminek
minimum 1 eurónak kell lennie. Ezért is hívják 1-eurós-kft-nek az ilyen típusú vállalkozást. Az 1 eurós társaságok, mint a GmbH variánsai, korlátolt felelosségű vállalkozói társaságok (UG - Unternehmergesellschaft), a GmbH keretei között működnek. Mivel a törzstőke jelentéktelen, a gazdasági társaság köteles a éves nyereség minimum 25%-át törzstökenövelés céljára elkülöníteni. Ha így sikerül 25.000,- eur törzstőkét képezni, megtörténhet a törzstőke emelés, így a társaság jogosult lesz valódi GmbH-vá változni.

Csekő László

Irány Németország! A németországi magyar portál.