Erről akkor beszélünk, ha valaki németországi letelepedés nélkül kíván a német piacon szolgáltatást nyújtani, és ezért ideiglenesen kiutazik. Ilyen esetben a szolgáltatónak először a saját országa által meghatározott követelményeknek kell megfelelnie, így az általa már teljesített előírásoknak (pl. engedélyek beszerzése) való újbóli megfelelést a fogadó ország nem írhatja elő.
Németország kénytelen elismerni a szolgáltató országában már teljesített követelményeket, és ezeken felül csak akkor érvényesít saját szabályozását, ha ez a szolgáltatási tevékenység megfelelő gyakorlása érdekében (pl. fogyasztóvédelmi okokból), vagy más általános érdek (pl. közerkölcs védelme) érvényre juttatása miatt feltétlenül szükséges. A szolgáltatások szabad áramlása alól az sem jelenthet kivételt, ha a szolgáltatások szabad áramlása munkavállalók ideiglenes mozgásával (kiküldetés) valósul meg.
A munkavállalók számára ebben az esetben kiküldetéshez szükséges dokumentumokkal kell rendelkeznie (munkavállalási engedély nem szükséges ebben az esetben számukra). Hátrány, hogy ilyen esetekben az SZJA Magyaroszágon és nem Németországban kerül megfizetésre. Csekő László

Irány Németország! A németországi magyar portál.